Hovedseksjon

FAU

FAU ved Haukåsen skole arrangerer fellesaktiviteter og deltar i skolens driftstyre. Alle foreldre har møterett i FAU. FAU-leder innkaller til møter to-tre ganger per semester, vanligvis på onsdager.

Mye av kommunikasjonen og informasjonen mellom foreldrene foregår på Facebook-siden:" Vi som har barn på Haukåsen" (en lukket gruppe).

 

Medlemmer av FAU:

Leder: Cathrine Moe  

cathrine.moe@byggmakker.no 

Nestleder og kasserer: Khalid Sadiq 

khalid.sadiq@siemens-energy.com

Medlem: Nina Ekbør

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU