FAU

Elev klasserom

FAU ved Haukåsen skole arrangerer fellesaktiviteter og deltar i skolens driftstyre. Alle foreldre har møterett i FAU. FAU-leder innkaller til møter to-tre ganger per semester, vanligvis på onsdager.

Mye av kommunikasjonen og informasjonen mellom foreldrene foregår på Facebook-siden:" Vi som har barn på Haukåsen" (en lukket gruppe).

Skolens FAU-leder er Rikke Danielsen – rikkedani@gmail.com