Hovedseksjon

Ved sykdom/fravær

Når elever blir syke, skal foresatte sende melding på elevtelefonen: 48091385. Dette gjelder også langtidsfravær av ulik karakter.