Hovedseksjon

Kontakt AKS

Foresatte kan ta kontakt med AKS på skolens telefonnummer: 23 46 65 00

 

Ansvar for Aktivitetsskolen:

Hilde Melby
Telefon: 23 46 65 00
E-post: hilde.melby@osloskolen.no
Dr Dedichens vei 20, 0675 Oslo