Kontakt AKS

Foresatte kan ta kontakt med AKS på skolens telefonnummer: 23 46 65 00

 

Ansvar for Aktivitetsskolen:

Gyri Nævdal
Telefon: 23 46 65 00
E-post: gyri.naevdal@ude.oslo.kommune.no
Dr Dedichens vei 20, 0675 Oslo