Hovedseksjon

Kontakt AKS

Foresatte kan ta kontakt med AKS på skolens telefonnummer: 23 46 65 00

AKS.Haukasen@osloskolen.no