Kontakt AKS

Ansvar for Aktivitetsskolen:

Gyri Nævdal
Telefon: 23 46 65 00
E-post: gyri.naevdal@ude.oslo.kommune.no
Dr Dedichens vei 20 0675 Oslo