Hovedseksjon

Slik søker du

Skoleelever

Skoler og barnehager kan benytte behovsmeldingsskjema for å kontakte utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole. Behovet må tydeliggjøres i bestillingen. Dersom det foreligger sakkyndig vurdering fra PPT sendes denne og elevens IOP sammen med behovsmeldingen. Send også eventuelt andre dokumenter som kan bidra til å synliggjøre elevens forutsetninger og behov. Informasjon om eleven er viktig for at vi kan yte best mulig hjelp i forhold til de behovene som meldes. Søknad for skoleelever sendes nå elektronisk via skjemaportalen på TAVLA. For at linken skal virke må du være innlogget i intern sone. 

Trykk her for søknadsskjema for skoleelever

Førskolebarn

Utdanningsetaten kan bistå bydel og barnehage med bruk av tjenester fra spesialpedagogiske ressurssentre. Det er viktig at bydel, barnehage og foresatte har drøftet behovet i forkant og enige i at søknad om bistand sendes til Haukåsen skole. Bydelene søker Haukåsen om spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Send skjemaet sammen med sakkyndig vurdering til Haukåsen, som tildeler eller avslår søknaden.
Trykk her for søknadsskjema for førskolebarn

Haukåsen skole tilhører kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker.

Veiledningsprosessen

Når Hauksåsen skole har mottatt behovsmeldingen, sendes et svarbrev til skole eller barnehage. Veileder tar kontakt med skolen for å avtale oppstartsmøte. Det er forventet at barnehagens/skolens ledelse detlar i oppstartsmøtet og kontinuerlig er involvert i oppstartsprosessen. Det er ønskelig at følgende vurderes i forkant av oppstartsmøtet:

  • Hva ønsker skolen å oppnå med veiledningen?
  • Hva er din rolle i prosessen?
  • Hvordan skal skolen ivareta og overføre kompetanse?
  • Når er målet nådd?

Haukåsen skole benytter video i veiledningen, dersom det anses som hensiktsmessig.

Kontakt

Behovsmelding sendes til Haukåsen skole: 
Skoler sender behovsmelding gjennom websak. Dokumentet skal sendes som N-notat
Barnehager sender behovsmeldingen per post
Postadresse: Oslo kommune Utdanningsetaten, Haukåsen skole, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Spørsmål kan rettes til postmottak.haukasen@osloskolen.no Tlf: 23 46 65 00