Slik søker du

Skoler og barnehager kan benytte behovsmeldingsskjema for å kontakte utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole. Behovet må tydeliggjøres i bestillingen. Dersom det foreligger sakkyndig vurdering fra PPT sendes denne og elevens IOP sammen med behovsmeldingen. Send også eventuelt andre dokumenter som kan bidra til å synliggjøre elevens forutsetninger og behov. Informasjon om eleven er viktig for at vi kan yte best mulig hjelp i forhold til de behovene som meldes.

Førskolebarn

Utdanningsetaten kan bistå bydel og barnehage med bruk av tjenester fra spesialpedagogiske ressurssentre. Bydelene søker Haukåsen om spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Send skjemaet sammen med sakkyndig vurdering til Haukåsen, som tildeler eller avslår søknaden.

Haukåsen skole tilhører kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker.

Kontakt

Behovsmelding sendes til Haukåsen skole i websak, pr. post eller på e-post. Det må tydelig merkes i tittelfelt 1 at behovsmeldingen skal til Haukåsen skole. NB! Elevsaker med sensitiv informasjon kan ikke sendes på e-post.

Postadresse: Oslo kommune Utdanningsetaten, Haukåsen skole, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk E-post med Haukåsen skole

Spørsmål kan rettes til leder av Utadrettet virksomhet ved skolen, Bente Hovland, bente.hovland@ude.oslo.kommune.no Tlf: 23 46 65 00/10.