Slik søker du

Dersom det foreligger sakkyndig vurdering fra PPT sendes denne og elevens IOP sammen med behovsmeldingen. Send også eventuelt andre dokumenter som kan bidra til å synliggjøre elevens forutsetninger og behov. Informasjon om eleven er viktig for at vi kan yte best mulig hjelp i forhold til de behovene som meldes.

Førskolebarn

Utdanningsetaten kan bistå bydel og barnehage med bruk av tjenester fra spesialpedagogiske ressurssentre. Bydelene søker Haukåsen om spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Send skjemaet sammen med sakkyndig vurdering til Haukåsen, som tildeler eller avslår søknaden.

Haukåsen skole tilhører kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker.