Tilrettelegging læringsmiljø

Helhetlig tilrettelegging av læringsmiljøet til elever med spesielle behov er en forutsetning for at de skal kunne delta aktivt. Haukåsen har erfaring i å tilrettelegge for deltagelse, utforme tilpassede mål og finne egnede metoder som stimulerer til læring.

Vi tilbyr;

  •  organisering av skoletilbudet
  •  pedagogisk og metodisk tilrettelegging
  •  utarbeidelse og igangsetting av individuell opplæringsplan (IOP) og øvrige planer som dagsplan, ukeplan, timeplan og aktivitetsplaner.
  •  tilrettelegging av fysisk og sosialt læringsmiljø