Hovedseksjon

Tilrettelegging av læringsmiljø

Helhetlig tilrettelegging av læringsmiljøet til elever med spesielle behov er en forutsetning for at de skal kunne delta aktivt. Haukåsen har erfaring i å tilrettelegge for deltagelse, utforme tilpassede mål og finne egnede metoder som stimulerer til læring.

Vi tilbyr:

  • organisering av skoletilbudet
  • pedagogisk og metodisk tilrettelegging
  • hjelp til utarbeidelse og igangsetting av individuell opplæringsplan (IOP) og øvrige planer som dagsplan, ukeplan, timeplan og aktivitetsplaner.
  • tilrettelegging av fysisk og sosialt læringsmiljø