Tilrettelegging læringsmiljø

Helhetlig tilrettelegging av læringsmiljøet til elever med spesielle behov er en forutsetning for at de skal kunne delta aktivt. Haukåsen har erfaring i å tilrettelegge for deltagelse, utforme tilpassede mål og finne egnede metoder som stimulerer til læring.

Vi tilbyr;

 organisering av skoletilbudet

 pedagogisk og metodisk tilrettelegging

 utarbeidelse og igangsetting av individuell opplæringsplan (IOP) og øvrige planer som dagsplan, ukeplan, timeplan og aktivitetsplaner.

 tilrettelegging av fysisk og sosialt læringsmiljø

Veileder:

Per Feiner-Endresen, per.feiner-endresen@osloskolen.no, tlf. 23 46 65 14