Ledelse og ansatte

Merete SkollaRektor

                           Merete Skolla
                           merete.skolla@ude.oslo.kommune.no 

    Bente Hovland        Assisterende rektor/utadrettet virksomhet
                             Bente Hovland
                             bente.hovland@ude.oslo.kommune.no

  Gyri Nævdal   Undervisningsinspektør 
                               Gyri Nævdal
                               gyri.naevdal@ude.oslo.kommune.no