Ledelse og ansatte

Merete SkollaRektor
                           
Merete Skolla
                           merete.skolla@ude.oslo.kommune.no 

      Bente Hovland        Assisterende rektor/utadrettet virksomhet
                             Bente Hovland
                             bente.hovland@ude.oslo.kommune.no

  Gyri Nævdal   Undervisningsinspektør 
                               Gyri Nævdal
                               gyri.naevdal@ude.oslo.kommune.no 

        Hilde Melby        Undervisningsinspektør 
                               Hilde Melby
                               hilde.melby@ude.oslo.kommune.no