Talking Mats

TM kurs

Talking Mats-kurs på Haukåsen skole
Dag 1: 07.02.19 kl. 08.30–14.30
Dag 2:  07.03.19 kl. 08.30–14.30

Påmeldingsfrist er utløpt. Nytt kurs settes opp høsten 2019

Talking Mats kan hjelpe mennesker med kommunikasjons-vansker og/eller kognitive vansker til å uttrykke meninger knyttet til et tema. Samtaleleder stiller åpne spørsmål, deltakeren svarer ved å plassere bilder/symboler under en visuell vurderingsskala på en matte.  

Kursets innhold:    

Dag 1:

  • Teoretisk gjennomgang/bakgrunn og hvilke forutsetninger som kreves.
  • Demonstrasjon og bruk av metoden.
  • Gjennomgang av hjemmeoppgave til kursdag to.

 Dag 2:  

  • Erfaringsutveksling om hvordan Talking Mats har fungert for deltakerne
  • Vi ser på filmopptak av hver deltaker og gir tilbakemelding til hverandre

Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth synnove.hoelseth@osloskolen.no

Pris: Ansatte i skoler/barnehager i Oslo betaler kr.500 for lunsj + kursmateriell. Øvrige deltakere betaler kr.2000.
Antall deltakere:  minimum 6 deltakere, maksimum 16

Flere kurstilbud fra Haukåsen skole finner du her.

 

Bildet er hentet fra ©Talking Mats Limited.