ASK

Rettigheter

ASK innbefatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale å utrykke seg. Det kan være håndtegn, symboltavler eller teknologiske talehjelpemidler.

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å utrykke seg slik at de kan bli forstått av andre mennesker. Noen personer har behov for alternative kommunikasjonsformer som erstatter talen fordi de helt mangler tale (alternativ kommunikasjon). Andre har behov for supplerende kommunikasjonsformer som kan støtte tale som er utydelig eller svak (supplerende kommunikasjon).