Hovedseksjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å utrykke seg slik at de kan bli forstått av andre mennesker.

Noen personer har behov for alternative kommunikasjonsformer som erstatter talen fordi de helt mangler tale (alternativ kommunikasjon). Andre har behov for supplerende kommunikasjonsformer som kan støtte tale som er utydelig eller svak (supplerende kommunikasjon).

Les mer om hvordan vi bruker ASK på Haukåsen skole: Bruk av ASK på Haukåsen skole

ASK