Hovedseksjon

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon.

Den skal gi kommuner råd og veiledning for å tilrettelegge for barn som trenger det. 

Hva gjør PPT:

  • PPT skal gi individrettet støtte, sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi råd og veiledning om tilrettelegging for barn og unge som har behov for det.
  • PPT deltar på tverrfaglige møter i utarbeidelsen av ny sakkyndig vurdering.
  • PPT kan også komme på ansvarsgruppemøter der det er behov.
  • PPT har et tett samarbeid med skolen og samarbeider også med skolen på systemnivå om tiltak som fremmer læring. 

PP-tjenesten har taushetsplikt

Opplysninger om barnet er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. PPT samarbeider alltid med foreldrene. Informasjon om barnet oppbevares i en egen journal/mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

 

Kontakt: 

PP-rådgiver: Ingrid Asheim, ingrid.asheim@osloskolen.no 

 

Les mer om PPT og spesialundervisning på Oslo kommunes nettsider