Driftsstyret

Rektor er sekretær for driftsstyret og innkaller og planlegger møtene i sammen med driftstyrets leder. Driftstyret er regulert gjennom Reglement for Driftsstyret hjemlet i Kommuneloven.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Utdanningsetaten har hovedansvaret for at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en fullt forsvarlig måte. Direktøren har overordnet ansvar for elevenes arbeids- og læringsmiljø, og skal se til at nødvendig opplæring og informasjon innen HMS gjennomføres både på sentralt og lokalt nivå, og at saker håndteres i henhold til Opplæringslovens kap 9 a og AML`s krav og intensjoner

  • Hanne Sofie Midtlin representerer pedagogiske ansatte.
  • Heidi Mari Stensland representerer kommunalt ansatte.
  • Tone Grøttum er leder av Driftsstyret.