Hovedseksjon

Nye Haukåsen skole

Nye Haukåsen skole

Våren 2020 er det klart for brukermedvirkning knyttet til nytt skolebygg. Det er Bernt Hjortland fra ASA som leder prosessen. Fra skolens side er det tillitsvalgte fra MBU, AMU, ansattrepresentanter og rektor representert i brukergruppen. Representanter for foresatte er Driftsstyremedlemmene.

På denne siden vil alle dokumenter fra brukerprosessen bli lagt ut. Ta gjerne kontakt med oss for innspill. Det er fint at så mange som mulig kommer med konstruktive forslag i denne fasen av prosjektet. Dette blir veldig spennende.

Dokumenter fra brukerprosess legger vi ut fortløpende:

 

Haukåsen skole anbefalt relokalisert (08.05.2017)

Nye Haukåsen skole Workshop (11.02.2020)

Nye Haukåsen skole brukermøte 1 (10.03.2020)

Nye Haukåsen skole brukermøte 2 (21.04.2020)

Nye Haukåsen skole brukermøte 3 (05.05.2020)

Nye Haukåsen skole brukermøte 4 (19.05.2020)

Nye Haukåsen skole brukermøte 5 (18.06.2020)

DS møte (12.12.2022)