Hovedseksjon

Fysioterapi

Martine i farta

Fysioterapiavdelingen har lokaler på Haukåsen skole, hvor det jobber 6 fysioterapeuter. Fysioterapeutene følger opp elever ved skolen som har behov for fysioterapi, etter avtale med elevens bostadsbydel.

Fysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til klassepersonell, foresatte og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene gir fysikalsk oppfølging og behandling individuelt og/eller i gruppe. Oppfølgingen er integrert i elevenes skolehverdag. 

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler. 

Kontaktinformasjon

Fysioterapeuter:

Eirik Skeie Fjeldtvedt
Telefonnummer: 918 89 584
E-post: Eirik.fjeldtvedt@bal.oslo.kommune.no

Jonathan Rui Slettebakken
Telefonnummer: 918 91 341
E-post: jonathan.slettebakken@bal.oslo.kommune.no

Mahsa Royatvand Ghiasvand
Telefonnummer: 477 86 116
E-post: mahsa.royatvandghiasvand@bal.oslo.kommune.no

Marianne Helen Solberg

Telefonnummer: 940 10 558
E-post: marianne.solberg@bal.oslo.kommune.no

Ina Andresen

Telefonnummer: 476 93 521

E-post: ina.andresen@bal.oslo.kommune.no 

Cecilie Heireth Nilsen
Telefonnummer: 918 90 235
E-post: cecilie.nilsen@bal.oslo.kommune.no

Avdelingsleder fysioterapeut:

Rita Hjerkinn
Telefonnummer: 969 42 542
E-post: rita.hjerkinn@bal.oslo.kommune.no