Fysioterapi

Martine i farta

Fysioterapiavdelingen har lokaler på Haukåsen skole, hvor det jobber 7 fysioterapeuter. Fysioterapeutene gir oppfølgning til elever med fysioterapibehov ved skolen etter avtale med elevens bydel.

Fysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til klassepersonell, foresatte og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe. Det kan tilbys bassengtrening for elever som har behov for det. Behandlingene er integrerte i elevenes skolehverdag.

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler. 

Kontaktinformasjon

Fysioterapeuter:

Bjørn Simen Næss
Telefonnummer: 940 15 249 
E-post: bjornsimen.nass@bal.oslo.kommune.no 

Eirik Skeie Fjeldtvedt
Telefonnummer: 918 89 584
E-post: Eirik.fjeldtvedt@bal.oslo.kommune.no

Ina Andresen
Telefonnummer: 476 93 521
E-post: Ina.andresen@bal.oslo.kommune.no

Jonathan Rui Slettebakken
Telefonnummer: 918 913 41
E-post: jonathan.slettebakken@bal.oslo.kommune.no

Unn Sandviken
Telefonnummer: 480 08 964 
E-post: unn.sandviken@bal.oslo.kommune.no 

Avdelingsfysioterapeut:

Stine Nielsen
Telefonnummer: 940 198 55
E-post: stine.nielsen@bal.oslo.kommune.no