Fysioterapi

Martine i farta

Fysioterapitjenesten ved Haukåsen skole er underlagt Bydel Alna under Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Fysioterapiavdelingen har lokaler på Haukåsen skole, hvor det jobber 6 fysioterapeuter. Fysioterapeutene gir oppfølgning til elever med fysioterapibehov ved skolen etter avtale med elevens bydel.

Fysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til klassepersonell, foresatte og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe. Det kan tilbys bassengtrening for elever som har behov for det. Behandlingene er integrerte i elevenes skolehverdag.

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeuten om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler

Kontaktinformasjon

Fysioterapeuter:

Eirik Digre:

Telefonnummer: 23 46 65 25 / 918 89 634

E-post: eirik.digre@bal.oslo.kommune.no

 

Monica Rangnes-Iversen

Telefonnummer: 23 46 65 25 / 918 91 341
E-post: monica.rangnes-iversen@bal.oslo.kommune.no

 

Unn Sandviken:

Telefonnummer: 23 46 65 26 / 918 90 051
E-post: unn.sandviken@bal.oslo.kommune.no

 

Karianne Jørstad Dokken

Telefonnummer: 23 46 65 16 / 918 89 584
E-post: karianne.dokken@bal.oslo.kommune.no

 

Cecilie Heireth Nilsen

Telefonnummer: 23 46 65 16 / 918 90 235

E-post: cecilie.nilsen@bal.oslo.kommune.no

 

Randi Sunde

Telefonnummer: 23 46 65 26 / 918 90 071

E-post:randi.sunde@bal.oslo.kommune.no

 

Avdelingsfysioterapeut:

Stine Nielsen
Telefonnummer: 23 46 65 17/ 906 43 793
E-post: stine.nielsen@bal.oslo.kommune.no