Fysioterapi

Martine i farta

Fysioterapiavdelingen har lokaler på Haukåsen skole, hvor det jobber 7 fysioterapeuter. Fysioterapeutene gir oppfølgning til elever med fysioterapibehov ved skolen etter avtale med elevens bydel.

Fysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til klassepersonell, foresatte og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe. Det kan tilbys bassengtrening for elever som har behov for det. Behandlingene er integrerte i elevenes skolehverdag.

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler. 

Kontaktinformasjon

Fysioterapeuter:

Eirik Digre
Telefonnummer: 918 89 634
E-post: eirik.digre@bal.oslo.kommune.no

Eirik Skeie Fjeldtvedt
Telefonnummer: 918 89 584
E-post: Eirik.fjeldtvedt@bal.oslo.kommune.no

Jonathan Rui Slettebakken
Telefonnummer: 918 913 41
E-post: jonathan.slettebakken@bal.oslo.kommune.no

Cecilie Heireth Nilsen
Telefonnummer: 918 90 235
E-post: cecilie.nilsen@bal.oslo.kommune.no

Bjørn Simen Næss
Telefonnummer: 940 15 249 
E-post: bjornsimen.nass@bal.oslo.kommune.no 

Christina Guldborg Andersen
Telefonnummer: 918 90 071
E-post: christina.andersen@bal.oslo.kommune.no

 

 Avdelingsfysioterapeut:

Monica Rangnes-Iversen
Telefonnummer: 918 91 341
E-post: monica.rangnes-iversen@bal.oslo.kommune.no