Hovedseksjon

Fysioterapi

Martine i farta

Fysioterapiavdelingen har lokaler på Haukåsen skole, hvor det jobber 7 fysioterapeuter. Fysioterapeutene gir oppfølgning til elever med fysioterapibehov ved skolen etter avtale med elevens bydel.

Fysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til klassepersonell, foresatte og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe. Det kan tilbys bassengtrening for elever som har behov for det. Behandlingene er integrerte i elevenes skolehverdag.

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler. 

Kontaktinformasjon

Fysioterapeuter:

Ina Andresen (i permisjon)

ina.andresen@bal.oslo.kommune.no 

Cecilie Heireth Nilsen (i permisjon)
Telefonnummer: 918 90 235
E-post: cecilie.nilsen@bal.oslo.kommune.no

Eirik Skeie Fjeldtvedt
Telefonnummer: 918 89 584
E-post: Eirik.fjeldtvedt@bal.oslo.kommune.no

Jonathan Rui Slettebakken
Telefonnummer: 918 91 341
E-post: jonathan.slettebakken@bal.oslo.kommune.no

Mahsa Royatvand Ghiasvand
Telefonnummer: 477 86 116
E-post: mahsa.royatvandghiasvand@bal.oslo.kommune.no

Sandra Paulos Syversen
Telefonnummer: 457 35 891
E-post: sandra.syversen@bal.oslo.kommune.no

Helene Torgerstuen Johnsen
Telefonnummer: 457 21 781
E-post: helene.johnsen@bal.oslo.kommune.no

Marianne Helen Solberg
E-post: marianne.solberg@bal.oslo.kommune.no

 

Anna Prochiak (student)

Avdelingsleder fysioterapeut:

Rita Hjerkinn
Telefonnummer: 969 42 542
E-post: rita.hjerkinn@bal.oslo.kommune.no