Søke plass

Søkning til spesialskolene i Oslo går via Utdanningsetaten.

Utdanningsadministrasjonen(UDA) har utarbeidet nye rutiner for inntak til byomfattende spesialskoler og spesialgrupper. Nedenfor finner du lenke til Utdanningsetatens hjemmeside som beskriver hvordan søknad og inntak til disse gruppene skal foregå. Videre ligger også søknadsskjemaer for nedlastning.
 

Søknadsskjema