Lese- og skrivestøtte med talesyntese for elever med dysleksi

Lese og skrivestøtte

Kursdato 06.09.18 kl 08:30 -11:00.
Kurset er fullt.

Kursdato 15.11.18 kl. 08.30-11.30 Elektronisk påmelding innen 08.11.18

Lese- og skriveprogram passer for elever som har dysleksi eller spesifikke lese- og skrivevansker, samt enkelte elever med motoriske vansker.

Med Lingdys, CD-ORD og IntoWords kan du:

  • Rette egen tekst via stavekontroll
  • Få hjelp til staving og tekstformulering
  • Få opplest all tekst på skjerm og i papirform
  • Utvide ordforrådet via ordbøker og få forslag til neste ord
  • Godkjent  til bruk på tentamen og eksamen

Introduksjonens innhold:

  • Innføring i CD- ord, Intowords og Lingdys/ Lingright.
  • Oversikt over forskjeller mellom de ulike programmene.
  • Innføring  i ulike innstillinger og funksjoner på PC og iPad, som kan brukes i kombinasjon med programmene.

Kursets varighet: 3 timer.
Maks. 23 deltakere.

Kursansvarlig:
Britt Johnsen, britt.johnsen@osloskolen.no
Ida K. Skredlund, ida.skredlund@osloskolen.no

Flere kurstilbud fra Haukåsen skole finner du her.