Hovedseksjon

Veiledning fra utadrettet virksomhet

For å kunne veilede best mulig mener vi at det er viktig å inngå i et skriftlig samarbeid med skolen. Vi skriver en samarbeidskontrakt, hvor skolens ledelse må signere. På den måten sikrer vi at både den enkelte skole og veilederne har innsikt i veiledningens innhold og tidsramme. Tidsrammen varierer, og kontrakten skrives for inntil ett år av gangen.