Hovedseksjon

Tegn-til-tale-kurs

Må ha tekst

Innføringskurs

Kurset er på begynnernivå og har som mål:

  • at deltakerne skal lære å produsere og avlese tegn
  • å inspirere til å skape et språkmiljø der tegn brukes
  • å lære og bruke verktøy for å finne tegn og lage materiell
  • å selvstendiggjøre deltakerne til å komme i gang med å bygge opp et tilpasset ordforråd

Oppbygging av tegn-til-tale-kurset:

Kurset går over fire økter på to timer. Kursleder har korte presentasjoner med teori. Vi gjennomgår tegn i ca. 4 kategorier hver gang og øver på disse. 

For å få utbytte av kurset må deltagerne gjøre en egeninnsats. Det blir gitt hjemmeoppgaver som presenteres i plenum.

 

Våren 2023 holdes det tre kursrekker. Alle kursrekkene er fysisk på Haukåsen skole.

 

Maks. 23 deltakere pr. kurs.

 

Merk! Det er elektronisk påmelding til alle kurs. Dersom lenken ikke fungerer er kurset fulltegnet. Du får IKKE bekreftelse, men dersom du får meldt deg på er du påmeldt og vil få tilsendt mer informasjon noen dager før kurset. 

 

Tegn-til-tale-kurs på Haukåsen skole høsten 2023:

 

Kursrekke 1: 19.10, 02.11, 16.11, 30.11. – alle dager kl. 08 - 10 

Påmelding: Fulltegnet

Kursrekke 2: 19.10, 02.11, 16.11, 30.11. – alle dager kl. 14-16

Påmelding: Fulltegnet

 

Flere kurstilbud fra Haukåsen skole finner du her.