Tegn-til-tale-kurs

Innføringskurs

Kurset er på begynnernivå og har som mål å:

  • lære og produsere og avlese tegn
  • inspirere til å skape et språkmiljø der tegn brukes
  • lære og bruke verktøy for å finne tegn
  • selvstendiggjøre deltakerne til å komme i gang med å bygge opp et tilpasset ordforråd

 

Oppbygging av tegn-til-tale-kurset:

Kursleder har korte presentasjoner med teori. Vi gjennomgår tegn i ca. 4 kategorier og øver på disse. Kursdeltakerne vurderer hvilke tegn de har behov for og lærer hvordan de kan finne fram til disse.  På kursøkt 3 vil det bli gitt en kort presentasjon av taktile tegn.

For å få utbytte av kurset må deltagerne gjøre en egeninnsats. Det blir gitt hjemmeoppgaver som skal presenteres i plenum.

Deltakerne må ha med egen PC. Maks. 20 deltakere pr. kurs.

Tegn-til-tale-kurs på Haukåsen skole:

Kursrekke 3: 5/4, 20/4, 3/5 og 24/5 alle dager kl. 8-10
Kurset er fulltegnet. 

Workshop 07.06.18 kl. 15.00–17.30 på Haukåsen skole: 

Elektronisk påmelding innen 31.05.18: Meld deg på

Workshopen er kun for deltagere som har god kjennskap til tegn-til-tale og bruker tegn aktivt i hverdagen. På workshopen skal deltagerne lage eget materiell ved hjelp av gratis nettressurser.

Det er en forutsetting at deltagerne har kjennskap til disse nettsidene:

Deltagerne må ha med egen PC.
Kurslederne vil være tilgjengelige under hele workshopen.