Hovedseksjon

Ergoterapi

Barn som er i kontakt med ergoterapeut, har et eller flere aktivitetsproblem knyttet til utforskning og lek, mestring av aktiviteter på skolen og av praktiske daglige aktiviteter.

Tiltak som kan iverksettes er basert på individuell kartlegging av barnets ressurser og begrensninger. Ut fra dette kan ergoterapeuten gjennomføre spesifikke tiltak som blant annet finmotorisk trening, adl-trening, sanseintegrasjon, lek og spising og skrivedans. I samarbeid med musikkterapeut gis det tilbud om sanseterapi til en gruppe elever.

Ergoterapeut foretar utredning og tilpasning av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av omgivelsene på skolen. Ergoterapeut gir veiledning til personale og foreldre, samarbeider med ergoterapeuter i bydelene og deltar i det tverrfaglige samarbeidet rundt elevene.

Ergoterapeuter på Haukåsen skole:  

Frida Nygaard                    948 05 338
frida.nygaard@osloskolen.no

Katja Lumbe                       907 10 709
katja.lumbe@osloskolen.no