Logopedi

Haukåsen skole har 3 logopeder som arbeider direkte med elever som har språk- og kommunikasjonsvansker.
Flere av elevene bruker alternativ eller supplerende kommunikasjon, for eksempel grafiske tegn, håndtegn, kommunikasjonsbok eller talemaskin.

Andre arbeidsoppgaver er kartlegging av elevenes språk- og kommunikasjonsferdigheter, veiledning til klassepersonalet og andre involverte, samt deltakelse i annet tverrfaglig arbeid rundt elevene.

Kontaktinfo:

Lise Aaslund, lisa.aaslund@haukasen.gs.oslo.no, tilf 23 46 65 00
Tim Lowerson, tim.lowerson@haukasen.gs.oslo.no, tlf: 23 46 65 19
Hanne Midtlin, hanne.midtlin@haukasen.gs.oslo.no, tlf: 23 46 65 04