Logopedi

Haukåsen skole har 4 logopeder som arbeider direkte med elever som har språk- og kommunikasjonsvansker.

 Logopedene jobber med utvikling av elevenes språk- og kommunikasjonsferdigheter, blant annet:

  • ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Kommunikasjonsbøker
  • Digitale og elektronisk kommunikasjonshjelpemidler
  • Tegn til tale
  • Munnmotorikk, artikulasjon og uttale
  • Sosial språklig ferdigheter (pragmatikk)

Logopedene jobber sammen med elevene, både i grupper og individuelt. I tillegg er det tett samarbeid med klassepersonalet og foresatte, samt tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeut og instanser utenfor Haukåsen (f.eks rehabilitering, TAKO-senter, PPT med flere).

  

Kontaktinfo:

Tim Lowerson, tim.lowerson@osloskolen.no, tlf. 23 46 65 19

Lise Åslund, lise.aaslund@osloskolen.no, tlf. 23 46 65 12
Maja Drevander Myhre, maja.myhre@osloskolen.no tlf. 23 46 65 22
Hanne Midtlin, hanne.midtlin@osloskolen.no, tlf. 23 46 65 04