Hovedseksjon

Logopedi

Logopedene jobber med utvikling av elevenes språk- og kommunikasjonsferdigheter, blant annet:

Logopedene jobber sammen med elevene, både i grupper og individuelt. I tillegg er det tett samarbeid med klassepersonalet og foresatte, samt tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeut og instanser utenfor Haukåsen (f.eks habilitering, TAKO-senter, PPT med flere).

Kontaktinformasjon:

Elisabeth With, elisabeth.with@osloskolen.no, tlf. 469 10 399
Migreta Dervishi, migreta.dervishi@osloskolen.no, tlf. 469 10 435
Lise Åslund, lise.aslund@osloskolen.no, tlf. 469 03 085
Hanne Midtlin, hanne.midtlin@osloskolen.no, tlf. 469 09 699