Strategisk plan

Den strategiske planen lages av skolens plangruppe og ledelse. Målene for Osloskolen blir i denne planen brutt ned til lokale mål for vår skole. Dersom du har spørsmål om skolens strategiske plan kan du kontakte rektor.