Hovedseksjon

ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon)

Vi tilbyr;

  • Pedagogisk observasjon og kartlegging
  • Veiledning i bruk av ASK – løsninger
  • Veiledning i valg av symbolsystem
  • Veiledning i oppbygning av kommunikasjonsbøker og talemaskin
  • Veiledning til praktisk tilrettelegging