ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon)

Rettigheter

Vi tilbyr;

 Pedagogisk observasjon og kartlegging

 Veiledning i bruk av ASK – løsninger

 Veiledning i valg av symbolsystem

 Veiledning i oppbygning av kommunikasjonsbøker og talemaskin

 Veiledning til praktisk tilrettelegging