Skoletransport/taxi

Elevene har et tilbud om samkjøring i taxi til og fra skolen i skoleåret. For elever med AKS-plass må foresatte selv organisere og dekke utgifter for transport, og eventuelt ledsager, i skolens ferier (skolen er stengt i juli.)  

Ta kontakt med administrasjonen dersom du har spørsmål angående skoletransport.