Permisjonsreglement

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri. 

Les mer om permisjonsreglementet i opplæringsloven. 

Krav til søker

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær. Men skolen vil vurdere hver søknad og ta avgjørlsen basert på elevens individuelle behov.

Permisjon elever har krav på

  • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Vi kan innvilge permisjon for

  • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
  • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Mer informajon

Se Oslo Kommunes hjemmeside for informasjon om søknad om fri utenfor skolens ferier ved å trykke på linken https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

 

Les mer om permisjonsreglementet i opplæringsloven.

Drawing of a city