Hovedseksjon

Læringsteknologi

Visjon for iPad-piloten ved Haukåsen skole:

  • Vår visjon er å styrke elevenes læring, mestring og livskvalitet i et livsløpsperspektiv, gjennom økte digitale ferdigheter, knyttet til både faglige og sosiale sammenhenger.

 

Hovedmål:

  • Bruke digitale verktøy slik at det støtter elevenes læring og digitale kompetanse, og fremmer kommunikasjon og samspill med andre.
  • Utadrettet tjeneste skal være trygge og kyndige i bruk av iPad i spesialundervisningen, for å kunne veilede skoler i kommunen.