Hovedseksjon

Heldagsåpent i ferier/fridager

Elevene må melde seg på heldagsåpent på et skjema med tidsfrist. Det er viktig å overholde tidsfristene.

Aktivitetsplanen blir sendt hjem uken før heldagsåpent. Vi har "kjernetid", som er fra 10-14, hver dag i heldagsåpent. Dette er for å sikre at elevene er på plass i den tiden hovedaktiviteten gjennomføres. Da blir det lettere å organisere aktiviteter.

Dersom man har 50 prosent plass på Aktivitetsskolen kan eleven delta inntil tolv timer i uka når det er heldagsåpent.

På enkelte fridager, kjent som "inneklemte dager", kan eleven være tilstede 50% i løpet av skoleåret. Det kan ikke kjøpes ytterligere plass i heldagsåpent.

I heldagsåpent er det foresatte som sørger for transport og ledsagere ved behov.