Hovedseksjon

IKT

Eksempler på datatekniske hjelpemidler kan være alternative styringsenheter som pekeskjerm, brytere og alternative tastatur. Spesialpedagogisk programvare består av blant annet talesynteser, program for dyslektikere, program med grafiske symboler og enkle norsk – og matteprogram.

Vi har erfaring i bruk av verktøyprogrammene Boardmaker (PCS), Pictogrammanager, Daglig språk, In Print, Widgit Go/Online og SymWriter, samt Programsnekker.

NAV gir fortsatt støtte til elever som har en funksjonshemming der bruk av data er nødvendig for at de skal kunne kommunisere. Det gis også støtte til spesialpedagogisk programvare og spesialtilpasninger som eleven har behov for.

Vi tilbyr:

  • Datautprøving og valg av spesialpedagogisk programvare
  • Valg av dataløsninger og betjeningsutstyr og tilrettelegging i forhold til dette
  • Søknad om datautstyr og programvare
  • Bruk av data i undervisningen
  • Valg av program for elever med store skrivevansker/dysleksi