Hovedseksjon

VGS - Tilrettelagt opplæring i hverdagsliv

nøklevann

VÅR VISJON;

 • Læring;
  • tenke langsiktig og tilrettelegge for det
  • Hva vil eleven ha nytte av etter endt videregående opplæring?
 • Mestring:
  • Elevene skal oppleve mestring hver eneste dag
 • Livskvalitet:
  • Hver dag skal elevene oppleve en skolehverdag fylt av glede, respekt og ansvarlige voksne

Haukåsen skole tilbyr etter-skoletilbud (AKS) til alle våre elever. AKS holder åpent i skoleferier, samt planleggingsdager. 

Haukåsen skole har ergoterapeuter, logopeder og fysioterapeuter som arbeider med elevene og veileder klassepersonell.

Haukåsen skole har sanserom, mat- og helserom, atriet (innendørs skolegård), gymsal og svømmehall.

Se mer informasjon i brosjyren