Opplæring i norsk og matematikk for elever som benytter ASK

norskmatte

Kurset settes opp høsten 2019. Ta kontakt om bestillingskurs.

Kurset har fokus på hvordan du som lærer kan jobbe med fagene norsk og matematikk for ASK-brukere. Det forutsettes at kursdeltakerne har kjennskap til normal lese- og skriveopplæring/lese- og skriveutvikling.

Kursets innhold:

Norsk

  • Metodikk og praktiske eksempler på hvordan man kan  jobbe med delferdigheter for å lære ASK-brukere å lese og skrive.
  • Kartlegging
  • Betydningen av et godt språkmiljø

 Matematikk

  • Utvikling av matematikkfaget og kunnskapsløftet (LK06)
  • Hvordan kan vi bygge det matematiske språket?
  • Tilrettelegging for deltagelse for ASK-brukere i matematikkundervisning.

Kursansvarlig: Hanne Sofie Midtlin hanne.midtlin@osloskolen.no

Flere kurstilbud fra Haukåsen skole finner du her.

 

 

Bildet er hentet fra arasaac.org