Kom i gang med ASK

Kom i gang med ASK

Kursdato 11.10.18 kl. 09.00-15.00  på Nav, hjelpemiddelsentralen.
Påmelding: https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/390376


Et innføringskurs for deg som har et barn i barnehage eller skole som har bruk for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Kursets innhold:

  • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Ulike systemer og hjelpemidler
  • Hvem kan ha nytte av ASK
  • Hvordan komme i gang
  • Kartlegging
  • Praktiske eksempler på bruk av ASK

Varighet: 3-4  timer
Kurset er også et bestillingskurs

Kursansvarlig: Maja D. Myhre maja.myhre@osloskolen.no

Flere kurstilbud fra Haukåsen skole finner du her.