Viktig informasjon om 17.mai

Norske flagg

Hipp hipp hurra, nå går det mot 17. mai og vi gleder oss igjen til å få gå i tog og hilse på kongefamilien og stortingspresidenten.

Barnetoget er nøye planlagt for at vi alle skal få en flott dag og at det skal være trygt å delta i feiringen av nasjonaldagen. Det er et godt samarbeid mellom 17.maikomiteen, politiet og Utdanningsetaten, om sikkerheten i barnetoget.

Det er politiet som har det overordnede ansvaret for sikkerheten på 17. mai. De gjør vurderinger av sikkerheten på forhånd og avgjør om det skal være sikkerhetstiltak ut over det vanlige.

Vi på skolen planlegger også vår del av toget nøye og alle ledsagere som deltar i toget fra Haukåsen skole kjenner beredskapsinstruksen godt, og vet hva vi skal gjøre dersom det oppstår en situasjon.

Togleder har ansvar for å ha en god oversikt over hvilke barn og voksne som er i toget fra skole, og å håndtere situasjonen dersom det skulle oppstå noe.

Skolen har oppmøtested i Myntgata. Vi skal stå rett bak Østensjø Janitsjar. Ved oppmøte tar man kontakt med togleder, for å bli krysset av på listen. Det gjelder alle elevene og deres ledsagere, slik at vi vet hvem som deltar i toget. Det er derfor viktig å være ute i god tid, og senest innen 09.45 for å unngå stress. Det er mange som skal inn på Festningsområdet denne dagen og det er fort gjort å bli stresset. Det er heller ikke alle veier man kan gå. På grunn av beredskap er det satt opp hinder.

Kart

Togleder og ledsagre i toget tar et felles ansvar for at alle elevene føler seg trygge og ivaretatt. 

På oppløsingsplassen ser ledsagere til at alle elever finner sine foresatte. Vi har oppløsningplass ved Nobels Fredssenter og det er viktig at vi ikke står i veien for de andre skolene som også har oppløsningplass der. Skolene kommer fortløpende så alle som skal hente elever må stå klar ved Nobels Fredssenter kl. 09.50 for å hindre forsinkelser i toget.  

Festningen

Hver ledsager tar ansvar for eleven de er sammen med og ivaretar dem dersom det oppstår noe i toget, noen blir syke eller liknende.

Togleder bærer togledernål på jakka/kjolen, slik at alle kan kjenne igjen toglederen. Ledsagere bruker også ledsagernål som viser hvilken skole de tilhører og den deles ut når eleven blir registrert inn i toget ved oppmøte. Dette henger sammen med at publikum ikke skal kunne slutte seg til toget underveis. Vi ønsker at barnetoget skal forbli et barnetog, og nålene gjør at vi kan skille mellom de voksne som har oppdrag i toget og de som ikke har det. De siste blir høflig bedt om å gå ut av toget. Ledsagerne i toget har i oppgave å sikre at barna kommer trygt fra A til Å.

Ledsagere melder fra pr SMS til togleder dersom de forlater toget før oppløsningsstedet. Send "Jeg tok med (NN) ut av toget, mvh. Ledsager (NN)" til mobil. 48194600

 

For mer informasjon om 17. mai og toget, gå inn på denne lenken: www.oslo.kommune.no/17mai