Åpningstider

AKS er åpen fra 08.00–08.30 og fra 13.15–16.30.                    

I skolens ferier er AKS åpen fra 08.00–16.30.

AKS er stengt hele juli.