Vennskap og lek i VGA

VGA1

VENNSKAP OG LEK AV "TAMPEN BRENNER" I VGA.

Vi jobber med å hjelpe elevene til å knytte vennskap gjennnom lek.

VGA2

Elevene får også trent på sosiale ferdigheter, som å vente på tur og å følge regler.

VGA3

 

Vi har det gøy sammen både ungedommer og voksne, og klassemiljøet styrkes positivt.