Hovedseksjon

Haukåsenkonferansen

Hovedinngang

Haukåsen skole er stolte over å invitere til fagkonferanse for Skolegruppe 1 og særlig interesserte spesialpedagoger i Oslo-skolen. Vi byr på dyktige forelesere - lærere og spesialpedagoger ved Haukåsen skole og eksterne samarbeidspartnere. Fagøktene har bred teoretisk forankring, samtidig som de er praktisk rettede. Programmet finner dere i høyre kolonne.

Påmeldingslenke, med frist for påmelding 31. oktober

Deltagelse er gratis. Det vil bli enkel matservering i pausen. Velkommen!

logokopi

Program Haukåsenkonferansen 2022