Hovedseksjon

Høstaktivitetsdag

Bilde av stempler og aktiviteter med ASK

Faglærere, fysio, ergo og logopeder hadde laget poster med spennende læringsaktiviteter for elevene. Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK), fysisk aktivitet og sanseopplevelser sto i sentrum. Lærere og miljøarbeider fulgte eleven rundt på skolen. Det var felles lunsj med varm mat og etter det møttes alle elevene til en samling i Atriet, der musikkterapeuter hadde samling med sang, dans og bevegelser. Aktivitetsdagen ble rundet av med medaljeseremoni, der alle elevene fikk hver sin gullmedalje. Uke 40 er det høstferie for skolen, og det er heldagsåpent på AKS. Uka inneholder mange spennende aktiviteter på huset og turer i nærmiljøet (se eksempel på AKS-plan i bilde)

Kastanjer høst
Gymsal med lys og sansemateriell
AKS plan heldagsåpent høst