Hovedseksjon

Haukåsenkonferansen 2023

Høst ASK

Konferansen består av workshoper rundt vanlige utfordringer i det daglige spesialpedagogiske arbeidet. Det er bidragsytere både fra Haukåsen skole, men også fra andre fagmiljøer. Temaene for workshopene er blant annet tegn-til-tale, talking mats, modellering av ASK, literacy for ASK-brukere, Stenbråten, Digitale kommunikasjonshjelpemidler (praktisk workshop fra Grid, Tobii Dynavox, KnowMe, WidgitGo/Online) Universell utforming på ipad, Fysioterapi og forflytning, håndtrening (ergoterapi) og bruk av visuell støtte som allmennpedaogisk verktøy. Konferansen er beregnet på spesialpedagoger, assistenter og ledere i skole, barnehage og PPT, samt ansatte med interesse for fagfeltet.