Hovedseksjon

Haukåsenkonferansen 2022

Hvordan jobbe med blinde og døvblinde elever med tilleggsvansker

Skolen fyller 50 år dette skoleåret og det ønsket vi å markere blant annet ved å dele av vår kompetanse med andre skoler. Det overordnede temaet er hvordan vi kommuniserer med elever som trenger alternativ eller supplerende kommunikasjon (ASK). Tone Grøttum innledet det hele, og etterpå kunne deltakerne velge mellom 20 ulike workshops. De fleste workshopene ble holdt av våre egne ansatte, men vi hadde også eksterne gjester som bidro med kompetansedeling. Denne gangen inviterte vi ansatte i skolegruppe 1 og PPT, med ca. 70 deltagere. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra både deltakere og innledere, og vi ser at dette kan være et godt bidrag til utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet både på egen og andres skoler. Haukåsenkonferansen er kommet for å bli!

program Haukåsenkonferansen
Taktile tavler