Kompetanseenheten

Kompetanseenheten består av:

Haukåsen skoles spesialområder er multifunksjonshemminger og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Utadrettet virksomhet ved skolen tilbyr veiledning og kurs innefor fagfeltet. Våre tjenester er gratis for barnehager, skoler og AKS i Oslo. Henvendelser sendes direkte til skolen.

Haukåsen skole leder samarbeidet mellom skolene i kompetanseenheten og har faste møter med koordinatorene for utadrettede tjenester ved Nordvoll skole og autismesenter, Elverhøy og Ullevålsveien skoler.

Kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker

Haukåsen: Multifunksjonshemming (ASK, utprøving av datahjelpemidler, tilpassing av læringsmiljøet)

Nordvoll: Autismespekteret (autisme, Asperger syndrom, a-typisk autisme, uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse)
Elverhøy: Språk – og sammensatte lærevansker

Ullevålsveien: Generelle lærevansker

Drawing of a city