Bruk av Numicon

Numicon

Kursdato 21.11.19 kl 14.00-16.00 Elektronisk påmelding innen 14.11.19

Konkretiseringsmateriellet Numicon er svært godt egnet for elever med spesielle behov. Workshopen  viser praktisk bruk av Numicon i matematikkundervisning for elever med lærevansker.

  Innhold:

  • Presentasjon av Numicon                
  • Hvordan integrere og bruke materiellet i matematikkundervisningen
  • Gruppearbeid

Varighet: 2 timer
Antall deltakere: 8—10
Kurset er også et bestillingskurs.

 

Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth synnove.hoelseth@osloskolen.no

Merk! Det er elektronisk pålemelding til alle kurs. Dersom lenken ikke fungerer, er kurset fulltegnet. Bekreftelse sendes når påmeldingsfristen er gått ut, ca. 1 uke før kursdato.