Taktil kommunikasjon

Taktil kommunikasjonn

«Når det kommer til aktiviteter og stimuli som primært er sansemessige, har en person med multifunksjonshemming nødvendigvis ikke nedsatt funksjonsevne i det hele tatt.» Terje Dalen, seniorrådgiver, Statped (29.11.18)

Hvordan kan vi utvikle dialogen sammen med barn som kommuniserer med kroppen? Kurset tar for seg hvordan ansatte rundt mennesker med multifunksjonshemming kan bidra til mestring, deltakelse og livsutfoldelse gjennom kroppslig- taktil kommunikasjon.

Det vil fokuseres på:

  • Taktil kommunikasjon
  • Å ha noe å snakke om
  • Å skape trygghet og forutsigbarhet
  • Samarbeid som støtter kommunikasjon
  • Videoanalyse

Kursdato 04.04.19 kl. 13.00- 16-00 på Haukåsen skole. Påmeldingsfristen er gått ut.

Kursansvarlig: Ida Skredlund, ida.skredlund@osloskolen.no