Nedsatt syn

Nedsatt syn

Kursdato 13.09.17 kl. 13.00- 16-00 på Haukåsen skole.

Innføringskurs med fokus på behov og praktisk tilrettelegging i barnehage/skole for barn med nedsatt syn. Kurset gir en generell innføring, og passer for ansatte rundt barn/elever både med og uten tilleggsfunksjonsnedsettelser.

Kursets innhold:

  • Ulike former for nedsatt syn
  • Tilpasning av fysiske omgivelser 
  • Mobilitet, sosial kompetanse og ADL
  • Rettigheter
  • Aktuelle samarbeidspartnere
  • Taktile symboler og planer
  • Taktile tegn
  • Et innblikk i noen hjelpemidler

Varighet: 3 timer. Kan bestilles til skolene

Kursansvarlig: Ida Kristin Skredlund Ida.skredlund@osloskolen.no

Flere kurstilbud fra Haukåsen skole finner du her.