Interaktive tavler

Interaktive tavler

Interaktive tavler/Smart Board I SPESIALUNDERVISNINGEN

Kursdato 26.03.20 kl. 13 –16 på Haukåsen skole. 
NB: Kurset er avlyst!

Kursets innhold:

  • Praktiske eksempel på hvordan man kan bruke Interaktive tavler i undervisningen
  • Gjennomgang av grunnleggende funksjoner i Smart Notebook
  • Lære å hente symboler fra verktøyprogram, som f.eks Boardmaker og Symwriter
  • Gjennomgang av malene i SmartLab og lage oppgaver i malene

Ta med egen PC med programvaren Smart Notebook installert (Gratis lisens i Osloskolen)
Maks. 15 deltagere

Kursholder:  Jorid Grønnesby 

 

WORKSHOP I SMART NOTEBOOK

Kursdato 28.04.20 kl. 13 –16 på Haukåsen skole i Paviljongen. Elektronisk påmelding innen 14.04.20 
https://no.surveymonkey.com/r/tavlerwsapril20 

 

Workshop for de som har grunnleggende ferdigheter i Smart Notebook.

Deltagerne jobber med egne undervisningsopplegg, kommer med innspill til hva de vil vi skal gjennomgå, deler erfaringer og eventuelle spørsmål med gruppa.

Ta med egen PC med programvaren Smart Notebook installert (gratis lisens i Osloskolen)

Maks. 15 deltagere.

Kursholder: Jorid Grønnesby 

 

Merk! Det er elektronisk pålemelding til alle kurs. Dersom lenken ikke fungerer, er kurset fulltegnet. Bekreftelse sendes når påmeldingsfristen er gått ut, ca.14 dager før kursdato.

Flere kurstilbud fra Haukåsen skole finner du her.

 

Bildet er hentet fra arasaac.org