IKT

Våre elever har ulike behov når det gjelder hjelpemidler. Noen elever kan benytte vanlig PC, mens andre må benytte alternative styringsenheter som brytere, trykkeplater, pekeskjermer eller alternativ mus. Elever med nedsatt eller manglende taleevne benytter f eks RollTalk, mens svaksynte har Lese-TV. RollTalk benyttes også av enkelte som styringssystem for rullestol. Det meste av datautstyr til våre elever er på utlån fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo. 

IKT blir brukt på ulike måter, f. eks bruk av pedagogiske programmer, tekstbehandling, som hjelpemiddel til kommunikasjonstrening eller som talehjelpemiddel.

Dataavdelingen har ansvar for utvikling og oppdatering av IKT-strategisk plan, og tar også del i utadrettet virksomhet.