Vårstemning på Haukåsen

235

Gresset spirer og trærne blomstrer. Våren er godt i gang og det nærmer seg sommer med stormskritt. Det blir stadig varmere i været, noe som gjør at både store og små elever har muligheten til å bruke lokalmiljøet rundt skolen, til ulike læringsarenaer.