Tegn-til-tale-kurs våren 2017

Rettigheter

 Kurset er på begynnernivå og har som mål

  • å lære å produsere og avlese tegn
  • å inspirere til å skape et språkmiljø der tegn brukes
  • å lære og bruke verktøy for å finne tegn 

Kursrekker 

 

Det er mulig å bestille kurset dersom man er minimum 15 deltakere.

 

De tre første kursøktene holdes ca. annenhver uke:

  • Kursleder har korte presentasjoner med teori. Vi gjennomgår tegn i 2-3 kategorier og øver på disse. Kursdeltakerne reflekterer over hvilke tegn de har behov for, og lærer hvordan de kan finne fram til de tegnene de velger seg ut.
  • Deltakerne får små hjemmeoppgaver som kan presenteres for gruppa. Hensikten med hjemmeoppgavene er å selvstendiggjøre deltakerne til å komme godt i gang med å bygge opp et ordforråd med tegn som er tilpasset deres barn/barnegruppe.
  • Etter et opphold på ca. 4 uker holdes kursøkt 4 med fokus på repetisjon og refleksjon.  Kursøkt 5 vil ha fokus på tegnbruk i barne- / elevgruppe. Behovet   vurderes i løpet av kurset.

Deltakerne må ha med egen PC.