Spillgruppe i UTB

Spill UTB

 

17.mai er et sikkert vårtegn!

et å kunne samsvare (matche) har betydning for hvordan en samordner og tolker visuell informasjon, samtidig er det en forutsetning for å få en riktig forståelse av omgivelsene. Evnen til å se likheter og forskjeller mellom objekter/symboler er av grunnleggende betydning for utvikling av mer avanserte ferdigheter, som det å kunne dele objekter inn i kategorier. Dette vil i sin tur øke muligheten til å forstå situasjoner, og dermed evnen til å overføre erfaringer (generalisere) fra en situasjon til en annen.

To ganger i uken har to av elevene i UTB spillgruppe med fokus på å matche innenfor ulike temaer som elevene jobber med i temaundervisning og andre fag. Noen av kategoriene som vi har jobbet med dette skoleåret er blant annet mat, klær, transportmidler, årstider osv. Innenfor disse temaene jobber elevene med lotto som er laget og tilpasset elevenes kommunikasjonsrepertoar og synsnedsettelse. Den ene varianten er laget med høykontrast-symboler grunnet svakt syn, og den andre varianten er laget med vanlige VLS-symboler. Elevene har stor glede av disse timene, og får god øving i å inngå i turtakende samspill, være i fokus selv og dele fokus. Mestringsgleden over å matche riktig pleier å være stor, og vises gjennom smil og klapping for seg selv og den andre parten hver gang man får det til.

Spill UTB 2
17.mai er et sikkert vårtegn!

Spill UTB3

Det er også fuglesang.