Praktisk informasjon vedrørende 17. mai-tog i Oslo sentrum 2018

Norske flagg

Feiring av nasjonaldagen med barna i sentrum er unikt for Norge. Barnetoget i Oslo sentrum er en kjær tradisjon som tiltrekker seg mange tilskuere.Vi ønsker å beholde egenarten med barnetog, derfor tillates det ikke at voksne slutter seg til barnetoget underveis. Dette gjelder også for tidligere elever ved Haukåsen skole. Les mer om dette her.

Følgende retningslinjer gjelder:

  • Kun foresatte som har avtale med skolen om å være ledsager kan delta i barnetoget.
  • Ledsagere innkalles til informasjonsmøte om sitt ansvar og oppgaver.
  • Ledsagere bærer jakkemerke som viser at de er ledsagere.

Elevene oppfordres til å gå med det norske flagget, samiske flagget eller FN-flagget. Fyrverkerigjenstander, støyinstrumenter, spraybokser og plakater er forbudt.

Gode sko er viktig. Gnagsår legger en demper på gleden ved å gå i barnetoget.

Oppmøte

Elevene skal møte direkte ved oppstillingsplassen i Myntgata. Det er kun de som skal gå i barnetoget som har adgang til oppstillingsplassen.

Henting av barn etter barnetogets avslutning

Vi har oppløsningssted 2 ved /Nobels Fredssenter. Vi kommer dit ca. klokka 11.00. Vær ute i god tid, selv om det må påregnes forsinkelser. Det er ikke tillatt å hente barn ved bussene. Se vedlagte kart over hentesteder.

Det er svært viktig at dere venter med å hente barn til etter at vi har kommet ut av slusen ved Nobels fredssenter. Gå til skiltet som markerer hentestedet.

Rådhusplassen er sperret med gjerder og vanskelig å krysse

17. maikomiteen anbefaler foresatte som skal hente barn:

  • i en av sidegatene til Rådhuset å se på toget fra sørsiden av Karl Johans gate, da er det enkelt å komme seg til hentestedene
  • ved Nobels Fredssenter anbefales å stå i Henrik Ibsens gate, derfra kan en gå på siden av barnetoget, inn Ruseløkkveien forbi Nationalteateret stasjon, ned Haakon VIIs gate og inn mot Nobels Fredssenter

Se mer informasjon om nasjonaldagen på www.oslo.kommune.no/17mai  

Karl Johans gate mellom Kirkegata og Kongens gate vil være sperret for publikum mellom kl.10.00 og kl.13.00 (så lenge barnetoget marsjerer). Dette skyldes en byggerigg som tar halve bredden på Karl Johans gate. Det er derfor ikke plass til både barnetoget og publikum på denne strekningen. Det vil være gjerder som hindrer krysning av Kirkegaten fra nederste del av Karl Johans gate. Publikum henvises til Prinsens gate for adkomst Karl Johan fra Kongens gate.

Salutt fra Akershus festning kl 12.00

I 2017 fikk 17. maikomiteen noen reaksjoner på salutten som avfyres fra Akershus festning. Noen barn og voksne ble redde. Salutten er en markering av en nasjonal begivenhet og det salutteres over hele landet ved alle merkedager året gjennom. Det er ingen fare forbundet med salutten.