Hovedseksjon

Nye Haukåsen Skole

Nye Haukåsen skole kladd

Våren 2020 er det klart for brukermedvirkning knyttet til nytt skolebygg. Det er Bernt Hjortland fra ASA som leder prosessen. Fra skolens side er det tillitsvalgte fra MBU, AMU, ansattrepresentanter og rektor representert i brukergruppen. Representanter for foresatte er Driftsstyremedlemmene.

På skolens hjemmeside, under fanen "Om oss", vil vi lage et rom som heter "Nye Haukåsen skole". Der vil alle dokumenter fra brukerprosessen bli lagt ut. Ta gjerne kontakt med oss for innspill. Det er fint at så mange som mulig kommer med konstruktive forslag i denne fasen av prosjektet. Dette blir veldig spennende.

Dokumenter fra workshop er lagt ut i blokken til høyre.