Kurs: Opplæring i fagene norsk og matematikk for elever som benytter ASK

Kom i gang med ASK

Opplæring i fagene norsk og matematikk for elever som benytter ASK

Kursdato 12.04.18 kl. 09.30— 14.30  på Haukåsen skole

Elektronisk påmelding innen 05.04.18 her.

Kurset har fokus på hvordan du som lærer kan jobbe med fagene norsk og matematikk for ASK-brukere. Det forutsettes at kursdeltakerne har kjennskap til normal lese- og skriveopplæring/lese- og skriveutvikling.

Innhold:

Norsk

  • Metodikk og praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med delferdigheter for å lære ASK-brukere å lese og skrive.
  • Kartlegging
  • Betydningen av et godt språkmiljø

Matematikk

  • Utvikling av matematikkfaget og kunnskapsløftet (LK06)
  • Hvordan kan vi bygge det matematiske språket?
  • Tilrettelegging for deltagelse for ASK-brukere i matematikkundervisning.