Kommunikasjonsgruppe for nybegynnere i UTD

UTD Kom.gruppe

Personer som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Ved behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, kalles det alternativ kommunikasjon. I UTD har vi en kommunikasjonsgruppe for to elever som akkurat har fått kommunikasjonsbok. Begge har erfaring fra før med å ta valg mellom to fotografier eller pcs-symboler, og bruk av fotografier/pcs-symboler på dagsplan.

Kommunikasjonsbøkene er laget med programvaren Boardmaker. På bokens forside er det navn og et stort bilde av eleven. Når boken åpnes er det først to sider som er innholdsfortegnelse. Rundt hver aktivitet i innholdsfortegnelsen er det en farge, som viser hvilken fane man skal bla opp på. Fanene og sidene er fargekodet i samsvar med innholdsfortegnelsen.

UTD kom.gr 2

 På høyre side er det 4 bilder og en pil nederst som betyr «bla». På venstre side er det symboler for ja og nei.

UTD kom.gr 3

I bøkene er det hovedsakelig brukt fotografier, men det er også brukt noen pcs-symboler.

http://www.isaac.no/fagstoff/tegnsystemer-i-ask/grafiske-tegnsystemer/ulike-grafiske-tegnsystemer/

Kommunikasjonsgruppen er et tverrfaglig samarbeid mellom logoped, kontaktlærer/spesialpedagog, og en helsefagarbeider som kjenner begge elevene godt. Alle tre deltar i gruppeundervisningen, som er en gang per uke. Undervisningen varer i 30-45 minutter.

Målene for timen er:

  • Personalet og elevene skal bli kjent med kommunikasjonsboken, og lære seg å navigere i den.
  • Elevene skal mestre å ta valg med kommunikasjonsboken.

En voksen setter seg foran eleven når kommunikasjonsboken brukes. Slik kan den voksne lettest kan se hvor eleven har blikket. Elevene trenger foreløpig hjelp til å bruke innholdsfortegnelsen og til å peke på «bla» i boken. Den voksne håndleder eleven til dette.

 UTD kom.gr4

En forutsetning for at timen skal fungere er at den er basert på elevenes interesser. Timen er lekpreget og lystbetont. Elevene er glad i musikk, derfor er aktiviteten for timen sang og instrumenter. Timen starter med en sang for å markere timens begynnelse. De voksne bruker tegn når de synger: Morn, morn, morn, jeg heter … Morn, morn, morn, hva heter du?

Instrumentene ligger på et bord foran elevene, slik at de synes godt. Først vises ett og ett instrument frem, mens elevene håndledes til å peke på instrumentet i kommunikasjonsboken sin.

UTD kom.gr 5

Deretter får både de voksne og elevene på tur velge hvilket instrument de vil spille, mens vi synger elevenes favorittsanger. Grunnen til at de voksne også velger er for å modellere målet med aktiviteten for elevene.

UTD kom gr 6

Det brukes også sangkort som elevene kan velge mellom.

UTD kom.gr 8

Til slutt har vi en fast avslutningssang som markerer at timen er ferdig. Her bruker også de voksne tegn:

Når timen er slutt for denne gang
for denne gang, for denne gang.
Så synger vi alle vår avskjedssang
vår avskjedssang
for denne gang.

Her kan du lese mer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK):

http://www.isaac.no/
http://www.statped.no/temaer/alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/
http://www.ask-loftet.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ASK/