Informasjon om tiltak på rødt nivå

123

I etterkant av regjeringens pressekonferanse 23.01 er det bestemt at Oslo kommune og ni andre kommuner innfører kraftige tiltak. Dette innebærer at fra mandag er alle skolene på rødt nivå.

Som foresatte har erfart, er dette slik Haukåsen skole har vært organisert siden starten av skoleåret.  

Det er derfor ingen endringer i skoletilbudet til elevene. For å sikre stabil og forsvarlig bemanning gjennom hele dagen, blir imidlertid AKS-tilbudet redusert med 60 minutter daglig.

For klasser dette er aktuelt for, vil undervisningen i så stor grad som mulig foregå ute. Svømming og undervisning i andre spesialrom blir avlyst denne uken.  

I uken som kommer vil elever og ansatte på Haukåsen skole ha fokus på å bruke nærmiljøet rundt skolen som læringsarena. Det vil være fokus på fysisk aktivitet og mobilitetstrening, og alternativ og supplerende kommunikasjon vil stå sentralt. I følge værprognosene ser det ut til å bli strålende vær og solskinn, noe som kan glede mange i disse tider.