Idrettspedagog Patricio Quintana, går av med pensjon 31.12.

1234566

Patricio har vært ansatt på Haukåsen skole fra 1996. Som kroppsøvingslærer, med ansvar for svømming og gymtimer, er han svært populær blant skolen elever, og han kjenner alle sammen! Patricio kommuniserer med "det nære språket", noe som gjør at alle føler seg sett og inkludert. Patricio er også musikalsk, og et naturlig medlem i skolens  personalband, og pop-up-carol. Vi ønsker Patricio alt godt som pensjonist!