Hovedseksjon

Haukåsen skole anbefalt relokalisert

Haukåsen skole

8.mai sendes Skolebehovsplanen 2018-2027 for videregående skole og særskilte byomfattende tilbud ut på høring. I denne planen anbefaler Utdanningsetaten at Haukåsen skole bygges ny på ny tomt, da skoleanlegget i dag har store utfordringer med blant annet inneklima og ventilasjon, tekniske anlegg og rømningsveier. Skolebygget er også mangelfullt tilrettelagt for brukeres behov.

Skoleanlegget til Haukåsen skole må enten totalrehabiliteres eller rives. For å gi elevene mest mulig stabilitet og forutsigbarhet vurderer Utdanningsetaten at det beste vil være å bygge en ny skole på ny tomt, og deretter flytte elevene direkte inn det nye anlegget. Midlertidige lokaler vil være en uønsket stressfaktor for elevgruppen. Det vil også måtte bygges like gode midlertidige lokaler som permanente, noe som vil ta unødvendig tid og investeringsmidler. Utdanningsetaten ønsker derfor at Haukåsen skole flyttes til nytt anlegg på ny tomt; og det er tomten til gamle Stig skole som er anbefalt.

Gamle Stig skoles adresse: Garver Ytteborgs vei 145

Se beliggenheten på Google Maps: (Kart er også vedlagt under.) https://www.google.no/maps/@59.9506458,10.9183934,323m/data=!3m1!1e3

 

Skolebehovsplanen ligger her på Oslo Kommunes hjemmesider. Høringsfristen er 15. juni.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Karoline Lindsay (karoline.lindsay@ude.oslo.kommune.no) eller Åsta Ytre (asta.ytre@ude.oslo.kommune.no) i avdeling for skoleanlegg, Utdanningsetaten.

Utdanningsetaten ønsker å informere foresatte om relokaliseringen av skolen. Et informasjonsmøte vil organiseres av skolens ledelse, mer info med dato og tidspunkt kommer.

 

 

Med vennlig hilsen

Merete Skolla

Rektor

 

 

Kart